ИдентификацияАнкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 -Предучилищно образование
 
Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 -Начален етап на основна образователна степен
 
Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 - Прогимназиален етап на основна образователна степен
 
Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 - Средно образование
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ 17:00 ЧАСА Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Информация към 17:00 часа на 13 ноември 2016 година:

Избори за президент и вицепрезидент на републиката

 

Община № 13 – Панагюрище

 

Брой на гласоподавателите по избирателни списъци

 

Брой гласували

% гласували

22 372

9 862

44,08 %