ИдентификацияОбщинска служба "Земеделие" уведомява Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Общинска служба "Земеделие", град Панагюрище при Областна служба "Земеделие", град Пазарджик на Министерство на земеделието и храните на Република България, уведомява жителите на общините Панагюрище и Стрелча, че на основание чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със създаване на масиви за ползване по чл. 37а от ЗСПЗЗ, са изготвени и обявени предварителни регистри и карти на масиви за ползване в съответните землища на територията на двете общини.

Регистрите за землищата на община Панагюрище - Баня, Бъта, Поибрене, Оборище, Попинци, Левски, Елшица и Панагюрище, са обявени за разглеждане в Общинска служба по земеделие в град Панагюрище на ул. "Цар Освободител" № 15.

Регистрите за землищата на община Стрелча - Дюлево, Смилец, Свобода, Блатница и Стрелча, са обявени за разглеждане в офис Стрелча на Общинска служба "Земеделие" - Панагюрище, намиращ се в град Стрелча на  ул. „Калавая " № 2.

Последно променен на Вторник, 18 Август 2015 09:44