Община Панагюрище обявява конкурс за длъжността Секретар на община Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Община Панагюрище обявява конкурс за длъжността Секретар на община – държавен служител, в общинска администрация Панагюрище.

Конкурсът ще се проведе в изпълнение изискванията на Закона за държавния служител. Кандидатите следва да притежават минимална образователна степен „магистър“, да имат минимален ранг III младши или минимум 4 години професионален опит. Необходимите документи за кандидатстване, изискванията и реда на провеждане на конкурса могат да се видят в сайта на Община Панагюрище, секция „Свободни работни места“. От там могат да се изтеглят и образците Заявление за участие в конкурса и Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС.

Срокът за подаване на документите започва да тече от днес - 9 април 2015 година, датата на публикуване на обявата в Административния регистър и в националния ежедневник в. „24 часа“.  Крайният срок е 21 април 2015 година.

Комплектът документи се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите, партер, в сградата на Община Панагюрище, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, след като предварително началник отдел „Човешки ресурси“ на Община Панагюрище извърши проверка за наличието на всички документи, описани в Заявлението.