О Б Я В Л Е Н И Е Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Във връзка с реализация на Проект „Нови възможности за грижа” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2014BG05M9PO001 – 2.2015.001 „Нови алтернативи”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., от 27.03.2015 г.  стартира приемане на документи от кандидати за потребители и лични асистенти.

file icon doc Необходими документи за подаване от кандидати за потребители и лични асистенти