Разпределена е допълващата субсидия за читалищата в общината Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Комисия, председателствана от заместник-кмета по хуманитарните дейности на община Панагюрище г-жа Галина Матанова, заседава на 23 март 2015 година и взе решение за разпределяне на предвидените в общинския бюджет 25 000 лева допълваща субсидия за развитието на читалищната дейност.

За четвърта поредна година средствата се разпределят на база въведената през 2012 година от зам.-кмет Матанова Програма за разработване и реализиране на проекти от читалищата на територията на община Панагюрище. Целта на програмата е да се подкрепи развитието на читалищната дейност в община Панагюрище, да подпомогне включването на самодейните колективи в процеса на националния и международен културен обмен и да насърчи създаването на нови инициативи на територията на общината. Съгласно чл.26, ал.3 от Закона за народните читалища допълващата субсидия от Бюджет`2015 на Община Панагюрище е в размер до 3 000 лева за читалище. Всяко читалище кандидатства с до три проекта на обща стойност 3 000 лева. По регламент средствата се отпускат за провеждане на национални, регионални или местни празници, за финансиране на пътувания, свързани с участия във фестивали и конкурси и/или закупуване на реквизит или техническо оборудване, необходими за провеждане на читалищна дейност.

През 2015 година всичките девет читалища, които развиват дейност на територията на община Панагюрище получават допълваща субсидия. Финансираните проекти за Народно читалище „Виделина - 1865”- Панагюрище са: „Литературен салон - организиране на  срещи с известни и утвърдени имена“, „Фестивал на духовите оркестри, посветен на 150 годишнината от създаването на читалище „Виделина - 1865” и „Участие на смесен хор в национален фестивал на патриотичната песен „Отечество”. Народно читалище „Св. Боян Княз Български – 2006” – Панагюрище ще получи финансово подпомагане от Общината за реализиране на проектите: Участие в Международен фестивал „Конкурс за млади изпълнители на популярна песен – 22-23.03.2015г.“, Национален фестивал „Пролетно хоро” във  Велинград на 28 март 2015 година и Национален фестивал „Тракийска броеница” в град Пазарджик през месец ноември 2015 година, както и за организиране и провеждане на „Памет – тържество по случай 70 години от Дравската епопея“ и за закупуване на народни носии. Одобрени за финансиране на Народно читалище „Искра - 1872” – село Попинци са проектите „Участие на Състава за автентичен фолклор в Международен фестивал – Велико Търново“, „Участие на Фолклорен танцов състав „Тангра”  в Международен фестивал  в чужбина“ и „Закупуване на нови книги за библиотеката“. В Народно читалище „Пробуда - 1872” – село Баня се финансират проектите „Тодоров ден по нашенски”, „Празник на минералната вода“ и „С нова художествена литература – закупуване на нови книги“. Народно читалище „Н. Й. Вапцаров - 1927” – село Бъта ще получи финансиране на проектите „Празник на шарената сол“, „Четенето като потребност за хората от Общността” и „Закупуване на мъжки обувки, калпаци и потури“. Народно читалище „Ванчо Пашов - 1884” – село Поибрене – за  Етнофестивал „Различни сме, но сме заедно” и за участие на съставите в конкурси и фестивали. Народно читалище „Христо Ботев - 1927” – село Левски – за Регионален певчески фолклорен фестивал „Ха, надпей ме” и за Участие на Фолклорен ансамбъл „Аленче” в  ХІХ Старопланински събор „Балкан фолк 2015” - Велико Търново. Народно читалище  „Васил Левски - 1925” – село Елшица – за реализиране на проектите „Да  покажем, че можем” /участие на съставите в конкурси и фестивали/ и ”Нова сцена” /закупуване на нови завеси за сцената/.