СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ Печат Е-мейл

 

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл. 62а, ал.2  от Закона за водите за откриване на процедура за водовземане на подземни води, чрез 1 брой тръбен кладенец на територията на ПИ с идентификатор 55302.501.848 по кадастралната карта на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. Обект на разрешителното: „Автомивка“, гр. Панагюрище;  цел на заявеното водовземане: Други цели (измиване на автомобили и площадки).

file icon pdf Съобщение за публично обявяване