Ръководството на община Панагюрище, председателят на Общински съвет и кметовете на кметства днес се срещнаха с областния управител Трендафил Величков Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

 

На 10 февруари 2015 година, в сградата на Община, се проведе работна среща между областния управител на Областна администрация – Пазарджик Трендафил Величков и  кмета на общината Никола Белишки.

От Областна администрация – Пазарджик в срещата взеха участие зам. областният управител по опазване на околната среда, земеделие и храни, транспортни схеми и безопасност на движението, финанси и законосъобразност на решения на общински съвети Стефан Мирев и главният секретар на областта Светлан Карталов, а за Община Панагюрище – заместник-кметовете – по хуманитарни дейности Галина Матанова и по стопански дейности Георги Павлов.

Посещението на г-н Величков в Панагюрище бе продиктувано от поетия от него ангажимент и изразена готовност още при встъпването му длъжност да посети на място всички  общини и да проведе работни срещи с кметовете на общини, председателите на Общински съвети, общинските съветници и кметовете на Кметства, с цел обсъждане на най-важните и спешни въпроси, проекти и проблеми, свързани с развитието на общините.

На провелата се работна среща Белишки сподели, че приоритетно за Община Панагюрище през настоящата година стои въпросът за успешното приключване на двата мащабни проекта, които се реализират в града по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ – „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище, община Панагюрище“ и "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище". Кметът постави пред областния управител Величков дългогодишния проблем за водоснабдяването на община . С изграждането на язовир Луда Яна ще е необходима и корекция коритото на реката от енергогасителя до входа на града, заяви Белишки. Освен това, при изграждане на язовира има опасност да пропаднат земните пластовете при водоизточника Гешенка и водата да се изгуби, поради което е необходимо да се подсигури надеждно водоснабдяване от Магистралния водопровод, който пък е компрометиран в най-дългия участък от облекчителна шахта Бошуля до 3-ти подем. За ремонта на същия са необходими средства от порядъка на 4-5 млн. лева. Кметът припомни на срещата, че при Правителството на Орешарски Общината кандидатства с единадесет проектни предложения по Програма Растеж и устойчиво развитие на регионите, като от тях четири за решаване проблемите с водоснабдяването на града и общината, но нито едно не беше одобрено за финансиране. Областният управител посъветва Общината да кандидатства с проектните си предложения във Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, след като във връзка с водоснабдяването на региона е било обявявано и бедствено положение през 2012 година.

Заместник-кметът Матанова представи на вниманието на областния управител добрите практики при разработване и провеждане на интеграционните политики от Община Панагюрище. Тя сподели идеята и извършеното от създадената Работна група през 2014 година за реализиране на пилотен проект „Внедряване на образователен модел на европейско ниво в община Панагюрище“ с Първи етап – „Дуална система на обучение в община Панагюрище“. Работната група се председателства от заместник-кмета „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова. В нея участват представители на бизнеса в града, Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм. На проведените вече пет работни срещи присъства и представител на РИО на МОН, град Пазарджик. На този етап е изготвен списък с нови специалности, които да бъдат включени в план-приема за 2015-2016 учебна година. Изготвят се презентации от фирмите и предприятията на сдружения бизнес в Панагюрище, с цел представяне дейността им на място в училищата и чрез средствата за масова информация. До този момент, обаче, от Министерството на образованието и науката, въпреки изпратените официални писма и покани, на работните срещи не е присъствал негов представител.  Областният управител се ангажира за съдействие в министерството, още повече, че в едно от училищата в  град Пазарджик вече има подобна форма на обучение и реализирането на проекта в Панагюрище би дало добрия пример в национален мащаб.

 

Минути след работната среща с ръководството на общината, областният управител Трендафил Величков се срещна и с председателя на Общински съвет – Панагюрище Станимир  Велчев и кметовете на осемте населени места на територията на общината – Нона Загорска /с. Попинци/, Славчо Мавров /с. Левски/, Петър Чуненски /с. Елшица/, Георги Александров /с. Бъта/, Стоян Ножделов /с. Баня/, Милко Ангелов /с. Оборище/, Иван Пандуров /с. Поибрене/ и Петко Стоев /с. Панагюрски колонии/. На нея кметовете поставиха въпроси и проблеми, свързани най-вече с инфраструктурата на селата, водопровода в тях, поддръжката и обезопасяването на преминаващите през населените места пътища, част от републиканската пътна мрежа, необходимостта от изграждане на отводнителни канали в и над селата. Областният управител се ангажира за съдействие в Областно пътно управление - Пазарджик, както и да изпрати екип от специалисти от Областна администрация за извършване на геодезична експертиза в село Бъта, където е необходимо изграждане на отводнителни канали. Трендафил Величков уточни, че е необходимо кметовете на населени места да изложат в писмен вид въпросите и проблемите си.

В следобедните часове в сградата на Община Панагюрище беше организирана изнесена приемна за жители на общината, на която областният управител изслуша 13 граждани.