Започва укрепването на сградата на бившия магазин БИЛЛА в Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Във връзка с проявен интерес от обществеността и постъпили запитвания в Общинска администрация – Панагюрище, по отношение сградата на съществуващия до месец януари 2014 година магазин БИЛЛА в града, Община Панагюрище дава следните разяснения:

Със Заповед №779/21.11.2014г. на кмета на община Панагюрище г-н Никола Белишки е спряно строителството на обект „БИЛЛА МАРКЕТ, гр. Панагюрище“ и „Укрепване на колектор под БИЛЛА Маркет“, намиращи се в град Панагюрище, поради установяване с Констативен акт №3/23.10.2014г., че „Експириан ЕООД, гр. Варна, като възложител е започнал строителството без одобрени строителни книжа или пълен комплект от такива, което е извършено при липса на строителен надзор. След набавяне на необходимите изискуеми документи е издадено Разрешение за строеж,  а заповедта е отменена с нова №44 от 26.01.2015г.

С Разрешение за строеж №105/11.12.2014г. на Община Панагюрище, което е в сила от 06.01.2015г., започва укрепването на сградата.

Теренът е общински, а собственик на сградата е „Експириан“ ЕООД – Варна.

Одобреният от Общината проект е с наименование „Повишаване на носимоспособността на съществуващ конструктивен елемент – плоча, на кота +3,75 м, във връзка с осигуряване на по-големи от нормативно изискуемите експлоатационни товари, без да се засяга конструкцията на съществуващата сграда.“. Фирмата изпълнител е „Експириан“ ЕООД, гр. Варна, а строителният надзор ще се осъществява от „Сечков -1“ ЕООД, град Пазарджик.