Предстоящи благоустройствени мероприятия в населените места на община Панагюрище през 2015 година Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


В изпълнение на Програмата за управление на Община Панагюрище 2011-2015 година, по предложение на кметовете на Кметства на населените места в общината, през 2015 година продължава благоустрояването на улици и/или площади.

В Списъка на капиталовите разходи за 2015 година за село Баня са включени: подмяна водопровод и асфалтиране на ул. „Никола Кадийски” от пресечката на ул. „Благо Георгиев” до ул. „Никола Тренчев”, на стойност 25 000 лева; обновяване и реконструкция на част от пл. „Поп Груйо”, на стойност 5 000 лева; полагане на паважна настилка на ул. „Възраждане”, на стойност 3 500 лева; отводняване на дол Немолито, на стойност 7 000 лева. В село Бъта ще бъде благоустроена ул. „Столово”, на стойност 30 000 лева. В село Попинци ще продължи благоустрояването на ул. „Атанас Терзийски” до окончателното завършване на цялата улица. Заложената стойност за реализиране на обекта е 30 000 лева. В Капиталовата програма за село Елшица са включени: подмяна на водопровод на ул. „Иван Вазов” и ул. „Георги Димитров”, на стойност 8 000 лева; благоустрояване на ул. „Черно море – дъждовна канализация в участък между о.т. 201 и о.т. 203, на стойност 12 500 лева; В село Оборище ще бъде извършен основен ремонт на площада, на стойност 13 000 лева и благоустрояване на част от ул. „Теменуга” и ул. „Иглика”, на стойност 30 000 лева. В село Панагюрски колонии ще продължи реализирането на проект „Паркинг, детска площадка и игрище за тенис на корт”, на стойност 46 000 лева и ще бъде благоустроена ул. „Вергил Димов”, на стойност 10 000 лева. Заложеният в Капиталовия списък за 2015 година обект в село Левски е благоустрояване на ул. „Васил Маринов” – водопровод и пътни работи, на стойност 30 000 лева, а за село Поибрене – благоустрояване на площад пред сградата на Кметството, на стойност 36 500 лева.

През 2015 година ще бъдат основно реновирани всички здравни служби във всяко едно от населените места на територията на община Панагюрище. Планираните средства са в размер на 134 557 лева (5% от средствата, получени от приватизацията на МБАЛ “Събо Николов” ЕООД, град Панагюрище в размер на 167 557 лева от общ размер от приватизацията 3 352 139 лева).

С реализирането на изброените благоустройствени мероприятия в осемте кметства в община Панагюрище, ще се изпълнят предложенията на кметовете, съгласувани с обществените съвети по населени места,  станали неразделна част от управленската програма 2011-2015 година. С изпълнението на тези мероприятия се цели подобряване привлекателността на средата и превръщането й в приятно място за живеене на жителите  на община Панагюрище.

Последно променен на Събота, 24 Януари 2015 11:16