Продължава изграждането на кътове за спорт и отдих Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

С цел модернизация и обновяване на образователната система в община Панагюрище и в изпълнение на Управленската програма, в последните три години се реализират проекти за подобряване дворните пространства в детските градини с изграждане на кътове за спорт и отдих.

През настоящата 2015 година Ръководството на община Панагюрище продължава политиката на благоустрояване на дворните пространства в детските и учебни заведения на територията на общината, като надгражда последователно дейностите по изграждане на кътове за спорт и отдих във всички училища. Такива ще бъдат изградени в училищата ОУ „Проф. Марин Дринов“, ОУ „Двайсти април“, СОУ „Нешо Бончев“ /в град Панагюрище/, ОУ „Свещеник Недельо Иванов“ в село Поибрене и ОУ „Отец Паисий“ в село Попинци. Средствата, които са предвидени в Капиталовата програма на Община Панагюрище, са в размер на 150 000 лева.

Детска площадка ще бъде изградена в кв. Боовец в град Панагюрище. Общинският проект, включен в Списъка с капиталовите разходи за 2015 година, е на стойност 20 000 лева.

Нова детска градина ще бъде изградена в село Оборище.  Проектът е на стойност 150 000 лева.

През настоящата година се предвижда и цялостен ремонт на Дневен център за деца с увреждания „Дъга“. Предвидените средства за този обект са на стойност 40 000 лева.

Със средства от Общинския бюджет през 2015-та, за трета поредна година, продължава доизграждането на общинската спортна база. Обектът е включен в инвестиционната програма на Общината със стойност за реализиране в размер на 20 000 лева. Със средствата ще бъдат доизградени фундаментите с места за сядане на стадион „Орчо войвода“, като по този начин ще бъде завършена новата му визия.