Тринадесет са подадените заявления по проект „Панагюрище – духовност и творчество в едно“ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Тринадесет са кандидатите за финансиране на произведения на изкуствата по проект „Панагюрище – духовност и творчество в едно“ през 2019 година:

- Дарина Дечева – художествена литература – „Милост“ – сборник поезия;

- Дида Гемиджиева – художествена литература (разкази) – „По панагюрски“ – II;

- Иван Станчев – художествена литература – „Аз, Юда, споделям Ви“– издаване на поетична книга;

- Александър Пенчев – художествена литература – „Механа е душата ми“;

- Цвята Плачкова – художествена литература – „Незабравки“;

- Нонка Чардакова – краезнание – „Училището – важен фактор за развитието на село Попинци“;

- Делчо Гороламов – художествена литература, преиздаване – „Достойни предци“;

- Дима Дюлгярова – художествена литература – „И в мен покълва смисълът“ – издаване на дебютна поетична книга;

- Стоян Радулов – историческа литература, краезнание – „Поздравъ отъ Панагюрище (том 2)“, Нашето Панагюрище, моите панагюрци (поредица), Оживялото минало от старите пощенски картички, архивните документи и важни дати;

- Боян Ангелов – художествена литература (поезия) – „Почти на поглед“ – стихотворения;

- Народно читалище „Пробуда-1872“, село Баня – краезнание – Фотодокументална изложба „Село Баня през вековете“;

- Христо Костурков – краезнание – издаване на книгата „История на шахмата в Панагюрище“;

- Исторически музей-Панагюрище – историческа литература – „Римско монетно съкровище от село Попинци, община Панагюрище (I - III век).

По предварително обявените условия за финансиране по проекта могат да кандидатстват физически или юридически лица, като едно физическо лице или организация не може да кандидатства в една сесия с повече от един проект. Творбите трябва да са значими за Панагюрския край, да са част от миналото, настоящето и бъдещето на Панагюрище, както и да са свързани с неговата история, бит и култура.

Финансирането по проект „Панагюрище – духовност и творчество в едно“ ще се реализира от Бюджет‘ 2019 на Община Панагюрище.

Съставът на комисия от външни експерти, които да оценят предложените проекти, ще бъде определена от постоянната комисия на Общински съвет – Панагюрище по образование, култура, младежки дейности и спорт. 

Одобрените проекти ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Панагюрище.