Община Панагюрище с одобрен проект „Преустройство на сграда в Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня“ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Поредният проект, спечелен от Община Панагюрище, е факт.

С Решение № 1/19.02.2019 година на Управителния съвет на проект „Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика е одобрено проектното предложение „Преустройство на сграда в Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня“.

Проектното предложение предвижда преустройство на бивш филиал на ДГ „Пролет“ в Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня и благоустрояване на прилежащото пространство. В рамките на съществуващото застрояване ще се обособят два отделни обекта - Детска млечна кухня и Домашен социален патронаж. Двата обекта ще са функционално самостоятелни. Общи ще са административните им части, битовите помещения и стаята за почивка.

Проектното предложение е на обща стойност 390 490,00 лева, от които 69,3% - финансиране от Община Панагюрище.

Проектът е поредна стъпка за развитие системата на социалните услуги с фокус повишаване качеството на живота на жителите в община Панагюрище.