Министър Красимир Вълчев посети Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


На работно посещение в Панагюрище бе министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, придружаван от началника на Регионално управление на образованието – Пазарджик Валентина Кайтазова.

По време на визитата посети част от изпълнените обекти по проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – ДГ „Първи юни“ и ДГ „Райна Княгиня“. Министър Вълчев даде висока оценка на условията, които са създадени за образованието на децата от предучилищен етап.


Част от програмата бе и участието в официалната церемония по откриване на новата производствена сграда на бързоразвиващата се компания в групата на „ОПТИКС“ – „Майкро Оптикс Юръп“. Министър Красимир Вълчев, кметът Никола Белишки, изпълнителният директор на „Оптикс“ АД инж. Иван Чолаков и управителят на Майкро Оптикс Юръп“ Петър Чолаков прерязаха лентата на новата производствена площадка, разположена на 6800 кв. м. В приветствието си министър Вълчев открои многото мерки, с които министерството гради политики, ориентирани в подкрепа на пазара на труда, а кмета на община Панагюрище Никола Белишки акцентира върху конструктивното партньорство с „Оптикс“ АД и приноса им за създаване на нови работни места и повишаване благосъстоянието на родния ни край.


В сградата на Община Панагюрище, министър Вълчев участва в работна среща с ръководството на община Панагюрище, с представители на „Асарел-Медет“ АД, „Оптикс“ АД, „Оптикоелектрон груп“ АД, Сдружение на предприемачите и с директора на Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм – партньори по проекта за реализиране на дуално обучение в община Панагюрище.

Коментирани бяха напредъка по внедряването на дуалната система на обучение в община Панагюрище, както и специфични проблеми, свързани с мотивацията на учениците, нагласата на обществото към ориентиране към ранно професионално обучение и дефицита на подготвени кадри за бизнеса.


Работната програма включваше и посещение на Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм.

Министърът на образованието и науката се ангажира с подкрепа на училището относно ремонтни дейности и подкрепа за оборудване с компютърна техника.


Министърът Красимир Вълчев се срещна и разговаря с директорите на образователни институции, с учители, с представители на синдикалните организации. Акценти в разговорите бяха изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, новите национални програми за модернизиране на българското образование чрез мотивиране на учители, прилагане на иновативни методи на преподаване и организация на учебния процес, ранно кариерно ориентиране и отваряне на училищата към други институции, приобщаващото образование, финансирането на образователните институции, извънкласните и извънучилищните дейности.


Последно променен на Сряда, 06 Февруари 2019 12:07