СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Във връзка с годишното облагане за 2019 година по реда на Закона за местните данъци и такси, на 1 февруари 2019 година отдел „Местни данъци и такси“ няма да работи с клиенти.