<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 2 от 2
# Име Позиция Е-мейл Телефон
1 Иван Баров Младши експерт "Управление на общинска собственост" 0357 600-54
2 Боряна Добрева Младши експерт “Управление на общинската собственост” 0357 600-54
3 Петър Петров Главен експерт “Земи, води и гори” 0357 600-80
4 Мария Станкова Началник отдел "Обществени поръчки и европейски проекти" 0357 600-48
5 Марина Ефтимова Главен експерт "Транспорт и стопански дейности" 0357 600-77
6 Стоян Кеков Главен експерт “Търговия, туризъм и защита на потребителите” 0357 600-77
7 Таня Чалъкова Ръководител проект 0357 600-48
8 Димитър Бозаджиев Началник отдел “Териториално-селищно устройство" 0357 600-64
9 Пепа Делийска Главен експерт “Кадастър и регулация” 0357 600-56
10 Николина Иванова Младши експерт “Кадастър и регулация” 0357 600-79
11 Златка Рупова Главен експерт "Инвестиционна дейност и пътно поддържане" 0357 600-75
12 Теменужка Шишкова Главен инспектор “Строителен контрол” 0357 600-84
13 Константин Борисов Специалист "Строителен контрол" 0357 600-84
14 Тодорка Демирова Старши експерт "Архитектура и устройство на територията" 0357 600-63
15 Радка Костуркова Старши експерт "Култура и туризъм" 0357 600-78
16 Анелия Караколева Началник отдел “Социални дейности и здравеопазване” 0357 600-82
17 Мариана Дупелова Гл. експерт “Социални дейности и здравеопазване” 0357/ 60061
18 Мирослава Савлекова Мл. експерт “Социални дейности и здравеопазване” 0357 600-61
19 Кунка Велчева Главен експерт "Финансови дейности" 0357 600-94
20 Иванка Тодева Главен експерт "Образование , младежки дейности и спорт" 0357 600-72
21 Радка Немска Младши експерт "ГЗ" 0357 600-94
22 Мария Калпакова Секретар на "МКБППМН" 0357 636-87
23 Марин Ангелов Ръководител Мероприятие “Управление на дейностите по опазване на околната среда и водите” 0357 600-47
24 Николай Шишков Ръководител Звено "Горски територии" 0357 600-80
25 Цеца Плачкова- Попова Старши експерт Офис за водене на военен отчет - Община Панагюрище 0357 600-57
26 ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0878872699
27 Нено Стойковски Дежурен по оповестяване 0357 600-70/60/
28 Тодор Бараков Дежурен по оповестяване 0357 600-70/60/
29 Валери Георгиев Дежурен по оповестяване 0357 600-70/60/
30 Делчо Узунов Дежурен по оповестяване 0357 600-70/60/