<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>
Страница 2 от 3
# Име Позиция Е-мейл Телефон
1 Йорданка Каблешкова Касиер 0357 600-85
2 Илиан Григоров Началник отдел “Управление на общинска собственост и стопански дейности” 0357 600-59
3 Иван Баров Младши експерт "Управление на общинска собственост" 0357 600-54
4 Боряна Добрева Младши експерт “Управление на общинската собственост” 0357 600-54
5 Петър Петров Главен експерт “Земи, води и гори” 0357 600-80
6 Мария Станкова Началник отдел "Обществени поръчки и европейски проекти" 0357 600-48
7 Марина Ефтимова Главен експерт "Транспорт и стопански дейности" 0357 600-77
8 Стоян Кеков Главен експерт “Търговия, туризъм и защита на потребителите” 0357 600-77
9 Таня Чалъкова Ръководител проект 0357 600-48
10 Димитър Бозаджиев Началник отдел “Териториално-селищно устройство" 0357 600-64
11 Пепа Делийска Главен експерт “Кадастър и регулация” 0357 600-56
12 Николина Иванова Младши експерт “Кадастър и регулация” 0357 600-79
13 Златка Рупова Главен експерт "Инвестиционна дейност и пътно поддържане" 0357 600-75
14 Теменужка Шишкова Главен инспектор “Строителен контрол” 0357 600-84
15 Константин Борисов Специалист "Строителен контрол" 0357 600-84
16 Тодорка Демирова Старши експерт "Архитектура и устройство на територията" 0357 600-63
17 Магдалена Македонска Главен експерт “Култура и вероизповедания” 0357 600-78
18 Радка Костуркова Старши експерт "Култура и туризъм" 0357 600-78
19 Анелия Караколева Началник отдел “Социални дейности и здравеопазване” 0357 600-82
20 Мариана Дупелова Гл. експерт “Социални дейности и здравеопазване” 0357/ 60061
21 Мирослава Савлекова Мл. експерт “Социални дейности и здравеопазване” 0357 600-61
22 Кунка Велчева Главен експерт "Финансови дейности" 0357 600-94
23 Радка Немска Младши експерт "ГЗ" 0357 600-94
24 Мария Калпакова Секретар на "МКБППМН" 0357 636-87
25 Марин Ангелов Ръководител Мероприятие “Управление на дейностите по опазване на околната среда и водите” 0357 600-47
26 Таня Делийска Старши експерт "Опазване на земите и горите" 0357 600-47
27 Ангелина Герова-Пежева Старши експерт "Управление на отпадъците" 0357 600-47
28 Николай Шишков Ръководител Звено "Горски територии" 0357 600-80
29 Цеца Плачкова- Попова Старши експерт Офис за водене на военен отчет - Община Панагюрище 0357 600-57
30 ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0878872699