<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>
Страница 2 от 3
# Име Позиция Е-мейл Телефон
1 Йорданка Каблешкова Касиер 0357 600-85
2 Илиан Григоров Началник отдел “Управление на общинска собственост и стопански дейности” 0357 600-59
3 Иван Баров Младши експерт "Управление на общинска собственост" 0357 600-54
4 Боряна Добрева Младши експерт “Управление на общинската собственост” 0357 600-54
5 Петър Петров Главен експерт “Земи, води и гори” 0357 600-80
6 Мария Станкова Началник отдел "Обществени поръчки и европейски проекти" 0357 600-48
7 Марина Ефтимова Главен експерт "Транспорт и стопански дейности" 0357 600-77
8 Стоян Кеков Главен експерт “Търговия, туризъм и защита на потребителите” 0357 600-77
9 Таня Чалъкова Ръководител проект 0357 600-48
10 Димитър Бозаджиев Началник отдел “Териториално-селищно устройство" 0357 600-64
11 Пепа Делийска Главен експерт “Кадастър и регулация” 0357 600-56
12 Николина Иванова Младши експерт “Кадастър и регулация” 0357 600-79
13 Цветана Чолакова Старши специалист "Инвеститорски контрол" 0357 600-75
14 Златка Рупова Главен експерт "Инвестиционна дейност и пътно поддържане" 0357 600-75
15 Теменужка Шишкова Главен инспектор “Строителен контрол” 0357 600-84
16 Тодорка Демирова Старши експерт "Архитектура и устройство на територията" 0357 600-63
17 Магдалена Македонска Главен експерт “Култура и вероизповедания” 0357 600-78
18 Радка Костуркова Старши експерт "Култура и туризъм" 0357 600-78
19 Нонка Караиванова – Филина Главен експерт “Социални дейности” 0357 600-61
20 Анелия Скендерска Главен експерт "Социални дейности" 0357 600-61
21 Кунка Велчева Главен експерт "Финансови дейности" 0357 600-94
22 Пенка Дюлгярова 0357 600-72
23 Радка Немска Технически сътрудник в отдел "Оразование" 0357 600-94
24 Боряна Шкодрева Секретар на "МКБППМН" 0357 636-87
25 Боянка Врагова Здравен медиатор 0357 636-87
26 Марин Ангелов Ръководител Мероприятие “Управление на дейностите по опазване на околната среда и водите” 0357 600-47
27 Таня Делийска Старши експерт "Опазване на земите и горите" 0357 600-47
28 Ангелина Герова-Пежева Старши експерт "Управление на отпадъците" 0357 600-47
29 Николай Шишков Ръководител Звено "Горски територии" 0357 600-80
30 Спас Велин Горски стражар 0357 600-80